Sexuell tillfredsställelse

Alla har sin egen åsikt kring definitionen på sexuell tillfredställelse. Hur vi lever ut vår sexlust skiljer sig mellan individer. Den enskilda människans sexliv är unikt. Trots att orgasm oftast är en central del av vårt sexualliv så kräver sexuell tillfredsställelse ofta mer än så.

Sexlust är av naturliga skäl ett ämne det har studerats mycket kring. Kanadensiska forskarna MacNeil och Byers beskriver sexuell tillfredsställelse på följande sätt:

"Sexuell tillfredsställelse är inte bara den fysiska njutningen. Det är heller inte avsaknad av missnöje eller problem. Istället så är sexuell tillfredsställelse den allmäna känslan efter att vi har beaktat de positiva och negativa aspekter i våra sexuella relationer."

Njutning och orgasm är endast en av de positiva aspekterna, vare sig det är med en partner eller och vi uppnår sexuell tillfredsställelse på egen hand med sexleksaker eller andra hjälpmedel.

Sexlust 24

Sexliv och sexlust

Upphetsning

Orgasm

Tillfredställelse

Sexlust & homosexualitet

Sexlust på äldre dagar

Hjälpmedel och leksaker

Sexlust 24 gillar:RFSL
Copyright © 2023 Sexlust 24 - Främjandet av individens val av sexliv