Sexlust & homosexualitet

Termen homosexualitet beskriver sexlust riktad mot någon av samma kön eller könstillhörighet. Sedan 1869, då termen först användes av Karl-Maria Kertbeny, har termen influerat utvecklingen för den moderns sexualitetens inriktning, genom att införa en romantisk och kärleksfull syn på sexlust, utöver dess från början enbart sexuella mening.

Homosexualitet används ofta i samma sammanhang som heterosexualitet och bisexualitet. Det politiskt mindre korrekta ordet "bög" används i huvudsak då man refererar till homosexuella män, medan termen "lesbisk" i huvudsak används då man talar om sexlust mellan homosexuella kvinnor.

Entrepologer menar att homosexuell sexlust och förhållanden strukturerar sig i olika former. Bland annat genom ålder och kön, varav den ena parten oftast är dominant. Men då det även finns olika biologiska, historiska och psykologiska komponenter att förklara homosexuella sexlustens uppkomst, går det ej att påvisa en ensam orsak då ingen specifik förklaring passar in på alla individer.

Homosexualitet är är ett perfekt exempel på hur sexlust kan komma att påverka vår vardag. Trots att sexlust är något privat så kan vi inte undkomma dess inflytande. Så varför inte bejaka vår sexlust och acceptera våra likheter och olikheter.

Sexlust 24

Sexliv och sexlust

Upphetsning

Orgasm

Tillfredställelse

Sexlust & homosexualitet

Sexlust på äldre dagar

Hjälpmedel och leksaker

Sexlust 24 gillar:RFSL
Copyright © 2023 Sexlust 24 - Främjandet av individens val av sexliv