Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut (även känt som Folkhälsoinstitutet) är en myndighet där en av dess uppgifter är att förbättra folkhälsan i Sverige. Den sexuella hälsan ingår då förstås i detta. Statens folkhälsoinstitut arbetar för trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld.

Besök Statens folkhälsoinstituts hemsida www.fhi.se

Sexlust 24

Sexliv och sexlust

Upphetsning

Orgasm

Tillfredställelse

Sexlust & homosexualitet

Sexlust på äldre dagar

Hjälpmedel och leksaker

Sexlust 24 gillar:RFSL
Copyright © 2023 Sexlust 24 - Främjandet av individens val av sexliv